Hyvinvointistrategia kuntoon!

Hyvinvoiva työntekijä on menestyvän yrityksen kulmakivi. Työhyvinvoinnista on puhuttu viime vuosina paljon, kuitenkin sen määrittäminen ja mittaaminen tuntuu monesti olevan haasteellista. Tästä syystä on hyvä pureutua syvemmälle siihen, mitä työhyvinvointi tarkoittaa ja miten työyhteisö voi sen saavuttamiseen panostaa. Tämän pohdinnan avulla voidaan laatia selkeä strategia työhyvinvointitoimintaan. Laadukas työhyvinvointistrategia varmistaa olemassa olevien työntekijöiden jaksamisen ja motivaation, mutta tarjoaa myös tärkeän kilpailuvaltin uusien työntekijöiden silmissä.

Laadukas hyvinvointistrategia kattaa kokonaisvaltaisesti hyvinvoinnin eri aspektit.

Fyysinen hyvinvointi
(
yleinen terveys, terveyskunto sekä ravinto)

Psyykkinen hyvinvointi
(stressinhallinta, mieliala, jaksaminen sekä motivaatio)

Ammatillinen hyvinvointi
(mahdollisuus ammatillisen taidon kehittämiseen sekä kuulluksi tulemiseen työyhteisössä)

Henkilökohtainen hyvinvointi,  jokaisen työntekijän hyvinvoinnin pohjalla on voida hyvin myös työpaikan ulkopuolella.

Kun ollaan määritetty mitä hyvinvointi sisältää, on huomattavissa miten laajasta konseptista puhutaan ja voidaan lähteä miettimään kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Tästä syystä vuosittainen hyvinvointipäivä tai liikuntatapahtuma on vaikea saada riittämään hyvinvoinnin tueksi – ainakin jos tavoitellaan laadukkaita tuloksia.

Kysymyksiä hyvinvointistrategian rakentamisen tueksi:

  • Miten työyhteisömme tukee työntekijän mahdollisuuksia liikkumiseen?
  • Onko nykyinen työterveyshuolto riittävä ennaltaehkäisemään, ei vain hoitamaan terveysongelmia?
  • Minkälaisia ratkaisuja voimme tarjota ravinnon monipuolisuuden varmistamiseksi?
  • Miten tunnistamme työntekijän ylikuormittumisen? Miten ennaltaehkäisemme ja hoidamme sitä?
  • Miten keräämme palautetta tyytyväisyydestä?
  • Tarjoammeko laadukasta koulutusta ammatillisen kehityksen vahvistamiseen?
  • Voimmeko vaikuttaa siihen, miten työntekijä voi työajan ulkopuolella?

Kysymysten on tarkoitus herättää pohdintaa siitä, mitä käytäntöjä on jo olemassa ja mitä käytäntöjä kaivataan.

Subscribe

Get the latest in wellness innovation.